Pariterapia

linja

Pariterapia

Pariterapiassa keskustelemme parin kanssa niistä parisuhteen asioista, joita tuodaan esiin istunnon aikana.

Terapian alkuvaiheessa selvitämme parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelleen ja terapiaistunnoille. Yleisin tulosyy on halu saada parisuhde toimimaan, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa. Joskus halutaan pohtia, pitäisikö olla yhdessä vai ei, ja onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle ja hyvälle parisuhteelle. Apua voidaan hakea myös siihen, kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Joskus toinen hakee yksin apua siihen, kuinka voi päästä eroon uhkaavasta kumppanista tai jos toisella on erotilanteeseen liittyviä itsetuhoajatuksia.

Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden ja työskentelyn sujuvuuden sekä työskentelytavan perusteella. Asiat käsitellään aina 100% luottamuksellisesti. Terapeuttina minulla on vaitiolovelvollisuus.

Brita Kunelius-Määttä
Rautatienkatu 19 4 krs, 15100 Lahti
Puh. 040 820 1198
tervemieli@tervemieli.fi
Rekisteriseloste

Psykoanalyysipaikkaa voi tiedustella numerosta 040 820 1198 / Brita Kunelius-Määttä