Psykoterapia

linja

Psykoterapia

Psykoterapiat määritellään ammatilliseksi keinoksi auttaa erilaisilla psykologisilla menetelmillä ihmisiä vapautumaan heidän hyvinvointiaan hallitsevista oireista ja käytöksestä. Näitä voivat olla mm. sisäisen maailman sisäisten ristiriitojen tuottamat sekä ulkoisen maailman erilaiset konfliktit.

Psykoanalyysi ja psykodynaaminen näkökulma

Psykoanalyysilla on kolme merkitystä. Se on havaintoihin perustuva tutkimusmenetelmä, se on pitkälle kehittynyt teoria ihmismielen kasvusta, rakenteista ja toiminnoista. Tavanomaisimmassa merkityksessä se on hoidollinen menetelmä.Laajasti ymmärrettynä psykodynaamisen näkökulman mukaan ihmisen psyykkeessä on keskenään ristiriitaisia viettejä tai pyrkimyksiä, joiden välinen ristiriita on olennainen tekijäerilaisten psyykkisten oireiden, käytösongelmien ja pahoinvoinnin taustalla.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapian lähtökohtana on omaksi itseksi tuleminen – omien toteutumattomien potentiaalien löytämisen ja toteutumisen kautta. Terapiassa on mahdollisuus kertoa omista ajatuksista ja tunteista vapaasti terapeutille, jonka kanssa yhteistyösopimus on tehty. Yhteistyösuhteessa, jossa terapeutin noudattaman neutraliteetin periaatteen myötä mahdollistuu yksilön autonomia-yksilöllä vahvistuu oikeus ajatella ja tuntea omalla tavallaan. Hoitoprosessi tukee yksilön valmiuksia itse ratkaista ristiriitoja tai ongelmia sekä kykyä tunnistaa ja kestää omia tunteitaan paremmin. Yhteistyösuhde tukee erillisyyttä-erillisyys on myös sen myöntämistä, että ei ole ”elossa” ilman toista. Tämä tuo esiin ”elämään liittyvän jatkuvan kuoleman läsnäolon” sekä yksilön oman rajallisuuden. Psykoterapiasuhteen merkitys on yksi osa hoidon elementeistä.

Brita Kunelius-Määttä
Rautatienkatu 19 4 krs, 15100 Lahti
Puh. 040 820 1198
tervemieli@tervemieli.fi
Rekisteriseloste

Psykoanalyysipaikkaa voi tiedustella numerosta 040 820 1198 / Brita Kunelius-Määttä