Psykoterapia, perheterapia,
pariterapia ja työnohjaus

"Maailma ei ole se, mitä ajattelen,
vaan se, minkä elän." Merleau-Ponty

linja
linja2

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

linja2

Perheterapia on perheen kanssa tehtävää yhteistyötä, joka muuttaa olemassa olevien suhteiden rakennetta. Perheterapian lähtökohtana on systeeminen näkemys - jotta yksilö muuttuisi, on ympäristön, jossa hän elää muututtava. Hoidon kohteena on suhdeverkosto, johon yksilö on kytkeytynyt.

linja2

Pariterapia alkaa ajan varaamisesta. Pariskunnan tullessa vastanotolle avautuu näyttämö, jossa läsnä ovat terapeutti/terapeuttipari, pariskunta, pariskunnan ajankohtainen elämäntilanne, pariskunnan yhteinen historia sekä kummankin yksilöllinen historia.

linja2

Työnohjaus perustuu työnohjaajan ja ohjattavien väliseen yhteistyösopimukseen (työnantajan asettamien puitteiden rajoissa), jossa lähtökohtana on ohjattavien ammatillisen persoonan, ammattitaidon ja työssä jaksamisen tukeminen.

Terve mieli terveessä ruumiissa

Psykoterapia ei ole ainoastaan psyykkisen sairauden hoitamiseksi kehitetty menetelmä, vaan yhtä hyvin ihmisen koko olemusta ja hänen vuorovaikutussuhteitaan ymmärtävä ajattelu- ja lähestymistapa. Psykoterapian avulla autetaan ihmistä ja hänen yhteisöään toteuttamaan niitä elämän mahdollisuuksia, sitä terveyden luovuutta, joka usein sairaudessa niin ruumiillisessa kuin henkisessäkin on hukkumaisillaan ja josta sairaus viestii.

K-M sosiaali- ja terveyspalvelut Oy on terapiaa-, perhetyötä- ja ohjausta sekä työnohjauspalveluita, konsultointia ja koulutusta tarjoava yritys. Palvelun tarjoajana toimii psykoterapeutti ja työnohjaaja Brita Kunelius-Määttä, jolla on vuosien ammattikokemus terapia-, työnohjaus- ja hoitoalalta.

tervemieli

Brita Kunelius-Määttä
Rautatienkatu 19 4 krs, 15100 Lahti
Puh. 040 820 1198
tervemieli@tervemieli.fi
Rekisteriseloste

Psykoanalyysipaikkaa voi tiedustella numerosta 040 820 1198 / Brita Kunelius-Määttä